آمار بازدیدکنندگان

1
32
87517

گروه باغباني

گروه باغباني دانشكده ي كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه اراك در سال 1384 با پذيرش 30 دانشجو در مقطع كارشناسي آغاز به كار كرد و هم اكنون داراي 128 دانشجو در مقطع كارشناسي به صورت روزانه وشبانه مي باشد.

امكانات صحرايي و ازمايشگاهي گروه باغباني :

گروه باغباني هم اكنون داراي آزمايشگاه مجهز و تخصصي مورد نياز براي ارائه دروس كارشناسي بوده كه امكان ارائه دروس ازدياد نباتات، فيزيولوژي پس از برداشت، حاصلخيزي خاك وكود ،كشت بافت كياهي و تغذيه گياهي در آن وجود دارد.علاوه بر اين از امكانات آزمايشگاهي مجهز ساير گروه هاي آموزشي دانشكده و دانشگاه حسب نياز بهره برداري مي نمايد.

همچنين گروه باغباني داراي 2 گلخانه پلي كربنات استاندارد و مجهز به مساحت 1000 متر مربع مي باشد كه بخشي از دروس عملي دانشجويان در آن ارائه مي شود.

باغ تحقيقاتي گروه باغباني نيز به مساحت 2هكتار در سال 1385 با تعدادي از ارقام در ختان ميوه مناطق معتدله احداث و برنامه هايي جهت توسعه آن درآينده وجود دارد.

اعضاء هيات علمي : در سال هاي اخير تعدادي از دانشجويان دوره دكتري از طريق سهميه بورسيه جذب كه به زودي به اعضاي هيات علمي دانشكده ملحق خواهند شد.در حال حاضر علاوه بر اساتيد گروه و دانشكده ، از اساتيد برجسته ي استان و كشور براي ارائه دروس تخصصي بهره برداري مي شود.

 

شماره تلفن مستقيم گروه:32762087-086

           

 

تماس با ما

تقویم آموزشی دانشکده

تقویم آموزشی

معرفی کتاب

همایش ها